La pagoj

Loĝado:

    * en 2-litaj ĉambroj kontraŭ 10 EUR por diurno;

  
    * en 10-lita ĉambro kontraŭ 7 EUR  por diurno;
  
Manĝado: estas memstara

Aliĝkotizo
(EUR):

 N  Aliĝkategorio
ĝis la 1-a de marto, 2020  surloke
 1  Ukrainio  5 7
 2 B-landoj1520
 3  A-landoj  20 30

Kontribuantoj al la programo  havos rabaton laü interkonsento.

La aliĝkotizon bonvolu sendi ĝis la 1-a de marto al Hordijenko Volodimir Viktoroviĉ, p/k 35, KIJIV-133, UA-01133.
Poste ĝi pagendas surloke!

Dankon!