Programo

                           Provizora programo   
                               

1.05. Vendredo, Alvena tago

12.00 Registriĝo, enloĝiĝo, orientiĝo, respondecas Volodimir Hordijenko (V.H.).

13.00 "Anĝeloj kaj novicoj", V.H.

14.00 Ekskurso tra la urbo, Sergeo Ŝmatkov

20.00 Projekto Zamenhof - Kosciuszko.
Improvizaĵoj.

2.05.Sabato, Interkona tago

 9.30  Matena anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Ekskurso al sanktaj lokoj de Lviv , 

20.00 Interkona vespero, V.H.

3.05.Dimanĉo, Amika tago

 9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Promenado en la botanika ĝardenoLiĉakivsjka tombejo.

20.00 Koncerto, 

4.05.Lundo, Turista tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Piedmarŝo al Alta kastelo, V.H. 

20.00 Internacia vespero,

5.05.Mardo, Ekskursa tago

9.00  Tuttaga busekskurso,

21.00 Improvizaĵoj, V.H. 

6.05. Merkredo, Muzea tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj: 

14.00 Promenado en la subĉiela muzeo,

20.00 Koncerto, 

7.05. Ĵaŭdo, Kanta tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj:

14.00 Piedmarŝo al Katedralo de Sankta Jura,  

20.00 Komuna kantado,

8.05. Vendredo, Tago de Venko

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj:

14.00 Veturado al Lyĉakivska tombejo,  

20.00 Vespero de klasika muziko,

9.05. SabatoLviva tago

9.30  Matena  anonckunveno, V.H.

10.00 Esperanto-kursoj:

14.00 Promenado laŭ parkoj de Lviv,  

20.00 Adiaŭa vespero,

10.05. DimanĉoAdiaŭa tago

9.15  Esperanto-kursoj: 

10-45 Adiaŭa amika rondo. Disveturado